» Fundusze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Działanie 1.1. "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez innowacyjne inwestycje"
Poddziałanie 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"

  zestawienie-znakw-kolorowe-1.jpg


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

 

Tytuł : Rozszerzenie oferty produkcyjnej Abex sp. Z o.o. w Szczecinku nr. Umowy UDA-RPZP.01.01.02-32-188/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Cele: Przedmiotem projektu jest opracownaie i wdrożenie do produkcju korpusu wyłącznika.
W tym celu spółka wybuduje nową hale produkcyjną, zakupi nowe wtryskarki oraz linie do automatycznego montażu wyłączników.
Dzięki temu spółka zapewni sobie dalszy rozwój i wzrost konkurencyjności.

 

Całkowita wartość inwestycji : 1 153 820 zł
Kwota dofinansowania : 576 910 zł
Termin rozpoczęcia : 11/2009
Termin zakończenia : 12/2012
 

 

ABEX 2013